Esquerra Republicana presenta al·legacions a l’ordenança de restricció de circulació de vehicles en la Zona de Baixes Emissions

Esquerra Republicana presenta al·legacions a l’ordenança de restricció de circulació de vehicles en la Zona de Baixes Emissions

Esquerra Republicana ha presentat al·legacions a l’ordenança de restricció de circulació de vehicles en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) aprovada inicialment per l’Ajuntament de l’Hospitalet. El grup republicà considera que aquesta ordenança té mancances, és poc ambiciosa i és insuficient per tal de poder reduir les emissions.

 

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat al·legacions a l’ordenança de restricció de vehicles en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per incloure indicadors ambientals per tal d’avaluar l’eficàcia de la mesura. En l’actual projecte no hi ha cap memòria d’avaluació de l’impacte ambiental, ni objectius a curt i mitjà termini ni cap càlcul de la reducció de la mobilitat en vehicle privat per complir els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

 

Esquerra Republicana també reclama l’ampliació de la xarxa d’estacions de mesura i control de la qualitat de l’aire a l’Hospitalet. Els republicans consideren que cal una estació que mesuri la qualitat de l’aire a cada barri de la ciutat, i no com succeeix actualment, que l’Hospitalet només té una estació de mesura a l’avinguda del Torrent Gornal, al barri de la Florida.

 

La formació republicana assegura que aquesta ordenança no inclou a tots els emissors de gasos contaminants de la ciutat, com podrien ser algunes activitats industrials, comercials i hoteleres, i es concentra exclusivament en els desplaçaments dels habitants. Això podria generar la sensació de greuge comparatiu en una part important de la població, que veu com es grava el seu dia a dia mentre altres activitats externalitzen els seus costos i efectes socials i ambientals.

 

Entre altres al·legacions, Esquerra Republicana demana constituir una taula de seguiment de la Zona de Baixes Emissions de la qual formin part les diferents administracions, els grups ecologistes i associacions veïnals. A més, també proposen establir una exempció de dos anys per a les famílies amb pocs ingressos que no tenen alternatives al cotxe.

 

En aquest sentit el portaveu republicà i cap de l’oposició Antoni Garcia ha manifestat que l’actual ordenança de zona de baixes emissions és “poc ambiciosa, sense mecanismes d’avaluació ambiental, sense pressupost, ni augment de les estacions de control de la qualitat de l’aire i poc sensible amb les famílies amb pocs ingressos que no tenen alternativa al cotxe per als seus desplaçaments”.

 

Per últim Antoni Garcia també ha reclamat que per reduir les emissions “cal una aposta més ferma pel transport públic per reduir els temps dels desplaçaments, millorar i fer arribar el transport públic als polígons industrials i centres de treball, i potenciar el vehicle elèctric i la xarxa de carrils bici”.

Post a Comment

banner