ERC demana elaborar un codi ètic, millorar la participació i que l’Ajuntament multi les empreses que incompleixen la llei contra la pobresa energètica

ERC demana elaborar un codi ètic, millorar la participació i que l’Ajuntament multi les empreses que incompleixen la llei contra la pobresa energètica

El grup municipal d’ERC presentarà quatre mocions pròpies al proper Ple del 28 de juny, a més de tres conjuntes amb altres grups.

ERC presentarà al proper Ple de juny una moció perquè l’Ajuntament elabori i adopti un Codi Ètic d’aplicació obligatòria, per tal d’avançar cap a una major transparència i rendiment de comptes. Aquest Codi ha de recollir els principis ètics, valors i de bon govern, més enllà de l’estricte compliment de la llei, que ha de guiar la conducta dels representants i treballadors públics, especialment en les seves relacions amb la ciutadania.
A més, ERC també presenta una iniciativa per tal de promoure un procés que inclogui experts, grups polítics, entitats, associacions i veïns per elaborar un nou Reglament de Participació Ciutadana, per tal de donar resposta a les demandes actuals de participació per part de la ciutadania. El portaveu d’ERC, Antoni Garcia ha recordat que “fa un any que esperem que el govern municipal posi en marxa els mecanismes per modificar el Reglament de Participació, tal com es va acordar”. Antoni Garcia denuncia que l’actual marc de participació representa “un instrument insuficient per donar resposta a una ciutadania més exigent, que reclama més democràcia i participació”.
Sancions a empreses que incompleixin la Llei 24/2015
Una altra moció presentada per ERC demana que l’Ajuntament, tal com ja ha fet Sabadell, elabori un procés sancionador per aquelles empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o famílies vulnerables, tal com marca la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica. A més, reclama crear una comissió municipal, amb grups polítics, Creu Roja, entitats implicades amb la lluita contra la pobresa energètica i companyies de gas, aigua i llum, per tal de fer un seguiment efectiu de les actuacions contra la pobresa energètica. El portaveu republicà ha reclamat que es prenguin“ totes aquelles mesures per tal de donar resposta a l’emergència social que pateixen els nostres veïns i veïnes, utilitzant tots els mecanismes que tinguem a l’abast”.
Altres mocions
El grup municipal d’ERC també proposa al Ple instar a la Comissió Europea i al Govern espanyol a rebaixar l’IVA al 4% en els productes d’higiene íntima femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i salva-slips) i bolquers absorbents per a infància i adults, ja que són articles indispensables de primera necessitat que tenen un impacte important en l’economia de les famílies.
Per últim, ERC presenta conjuntament amb altres grups una moció per demanar la remodelació del carrer Peníscola del barri de Can Serra, una proposta per impulsar millores per l’educació especial a l’Hospitalet, i el suport al manifest “Ara Rodalies” que exigeix millores a la xarxa ferroviària, després dels incompliments reiterats per part dels diferents governs espanyols.

Post a Comment

banner