Mocions d’ERC pel proper ple del 18 de març

Mocions d’ERC pel proper ple del 18 de març

El grup municipal d’ERC de l’Hospitalet presentarem tres mocions al proper Ple de l’Ajuntament, que es realitzarà el proper divendres 18 de març. Les mocions presentades són:

 

Moció per la millora del servei de bus al barri de Sanfeliu

El barri de Sanfeliu, per la seva ubicació i orografia, pateix un dèficit notable de connectivitat amb els altres barris i punts neuràlgics de l’Hospitalet, i el servei de bus al barri només compta amb les línies L10 i L85, amb un índex de puntualitat d’un 68% i 63% respectivament, i amb una freqüència de pas sensiblement superior als 20 minuts oficials pels díes laborables, i 30 minuts pels caps de setmana.

 

Des d’ERC apostem per la millora de la mobilitat al barri, i proposem un increment de les expedicions diàries per tal d’augmentar la freqüència, reduint els temps de pas fins als 15 minuts reals pels dies laborables, i els 20 minuts pels caps de setmana. A més, proposem modificar el traçat de la L10 per crear una nova parada de bus per arribar fins al Poliesportiu Municipal del barri.

 

Moció sobre el servei de Rodalies de Catalunya

Tot i que el ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis de Rodalies, la titularitat, gestió i explotació de la infraestructura (estacions, vies, andanes) continua en mans de l’empresa estatal Adif, i el servei segueix sent operat per Renfe. En els darrers anys hem vist com els dèficits crònics en inversió s’han agreujat, afectant de manera evident al servei i als seus usuaris, com hem tornat a comprovar recentment amb l’incendi a una estació de la xarxa.

 

Es per això que des del grup municipal d’ERC demanem que l’Ajuntament insti a l’Estat a fer efectiva l’assumpció total del servei pel govern de la Generalitat, incloent vies, infraestrcutures, i garantint un finançament suficient per tal de tenir d’una vegada un servei ferroviari de qualitat.

 

Moció per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidemia del VIH/sida

A Catalunya cal encara seguir avançant respecte les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH/sida, i treballar per eliminar l’estigma i la discriminació associada a aquesta malaltia. Per lluitar contra això, l’any 2015 l’ONUSIDA va iniciar la campanya Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica l’1 de març la necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH.

 

Des d’ERC demanem que l’Ajuntament se sumi a la campanya del Dia per la Zero Discriminació, que a Catalunya impulsa el Comitè 1r de Desembre −plataforma unitària d’ONG-sida de Catalunya, i a impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH.

busos_sanfeliurenfe

Post a Comment

banner