Castell de Bellvís

Un castell medieval a l’Hospitalet

Castell de BellvísLa Torrassa és l’antiga masia fortificada que va donar nom al barri. El 2006 es van iniciar treballs per tal de donar-li un ús públic i es va evidenciar la necessitat de realitzar un estudi històric i arqueològic integral de la finca. La intervenció arqueològica permeté documentar diferents fases d’ocupació de l’espai, que es va construir als voltants del segle XII i que encara conserva alguns elements d’aquella època. Durant els segles següents la construcció va patir diferents reformes i transformacions que han anat modificant successivament l’edifici de la masia que, segons la documentació escrita consultada, podria tenir el seu origen en un petit castell o torre bastit durant la segona meitat del segle X.

 

La primera referència documental que es té del castell o torre de Bellvís data del segle X. La següent ja és al segle XII, i es menciona altres vegades en els segles posteriors fins al segle XVI; moment que desapareix de la documentació.

 

La primera referència documental directa a la masia de la Torrassa data de l’any 1512 i apareix en un escrit del notari barceloní Anton Benet Joan, que la menciona com “la torre qui és vora provensana“. Aquest document està recollit en el llibre de Jaume Codina, Els pagesos de Provençana, on explica que “la torra qui és vora Provençana“; és l’antic castell o torre de Bellvís, més tard anomenat La Torrassa, i que l’any 1512 encara es conserva en estat acceptable en un pujol a la part damunt del camí ral. Als segles XVII i XVIII es van fer grans reformes ampliacions estructurals de la casa, i als segles XIX i XX se li va annexar un cos al sector nord i un altre al sud. L’any 1902 comença la urbanització del barri de la Torrassa i la masia queda integrada dins l’entramat urbà.

 


Font: Informació procedent de les fitxes del mapa de Patrimoni Cultural elaborat per la Diputació de Barcelona
(autor: Jordi Montlló Bolart)

 

< Torna enrere

banner